Забезпечення екологічної безпеки в зоні впливу діяльності птахоферм

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович
Спеціальність
21.06.01 — екологічна безпека
Дата захисту
28.11.2019 16:57
Статус
дисертація захищена