Лужноактивовані композиційні портландцементи з високою ранньою міцністю та наномодифіковані бетони на їх основі

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Саницький Мирослав Андрійович
Спеціальність
05.23.05 — будівельні матеріали та вироби
Дата захисту
03.09.2020 10:00
Статус
дисертація захищена