Архітектура палаців Якуба Кубицького кін. XVIII – поч. XIX ст

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
д.арх., проф. Диба Юрій Романович
Спеціальність
18.00.01 — теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
Дата захисту
12.11.2019 13:25
Статус
дисертація захищена