Теоретико-експериментальне обґрунтування методів підвищення точності тригонометричного та геометричного нівелювання

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Третяк Корнилій Романович
Спеціальність
05.24.01 — геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту
06.12.2019 15:43
Статус
дисертація захищена