Моделі розвитку та державне регулювання людського капіталу в умовах глобалізації

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність
08.00.03 — економіка та управління національним господарством
Дата захисту
09.12.2019 12:22
Статус
дисертація захищена