Економічна політика України в сфері енергетики в умовах євроінтеграції

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Крикавський Євген Васильович
Спеціальність
08.00.03 — економіка та управління національним господарством
Дата захисту
27.05.2019 12:56
Статус
дисертація захищена