Активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність
08.00.03 — економіка та управління національним господарством
Дата захисту
21.02.2020 12:10
Статус
дисертація захищена