Представництво прав, свобод та інтересів громадян в адміністративному судочинстві

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
к.ю.н., доц. Хомишин Ірина Юріівна
Спеціальність
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
05.07.2019 12:37
Статус
дисертація захищена