Організування та оцінювання маркетингової взаємодії підприємств на основі використання Інтернет-технологій

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Карий Олег Ігорович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
01.11.2019 12:25
Статус
дисертація захищена