Формування та розвиток систем наукової і науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
01.11.2019 12:29
Статус
дисертація захищена