Парадигма виконавчої влади в Україні: адміністративно-правовий аспект

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Бортник Надія Петрівна
Спеціальність
12.00.07 — адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
Дата захисту
27.05.2019 12:42
Статус
дисертація захищена