Формування системи забезпечення якості вищої освіти Швеції

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.пед.н., доц. Заячук Юлія Дмитрівна
Спеціальність
13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки
Дата захисту
21.09.2020 10:00
Статус
дисертація захищена