Методи збереження та використання об’єктів природно-заповідного фонду у структурі міст

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
к.арх., доц. Соснова Надія Степанівна
Спеціальність
18.00.01 — теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
Дата захисту
11.11.2019 13:36
Статус
дисертація захищена