Теорія та практика створення розподілених систем виявлення зловмисного програмного забезпечення в локальних комп’ютерних мережах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Саченко Саченко Анатолій Олексійович д.н., проф. Марковський Георгій
Спеціальність
05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти
Дата захисту
25.10.2019 09:01
Статус
дисертація захищена