Амфіфільні флуоресцеїнвмісні кополіестери N-похідних глутамінової кислоти одержані за реакцією стегліха

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.х.н., с.н.с. Варваренко Сергій Миколайович
Спеціальність
02.00.06 — хімія високомолекулярних сполук
Дата захисту
27.06.2019 09:04
Статус
дисертація захищена