Методика розслідування втягнення неповнолітнього у заняття жебрацтвом

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Ортинська Наталія Володимирівна
Спеціальність
12.00.09 — кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність
Дата захисту
29.11.2019 09:53
Статус
дисертація захищена