Міцність та деформативність скляних багатошарових плит

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Демчина Богдан Григорович
Спеціальність
05.23.01 — будівельні конструкції, будівлі та споруди
Дата захисту
04.09.2020 10:00
Статус
дисертація захищена