Наукові засади забезпечення міцності та збільшення експлуатаційного ресурсу котлоагрегатів теплоелектростанцій з пошкодженнями

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
Дробенко Богдан Дем'янович
Спеціальність
05.02.02 — машинознавство
Дата захисту
29.07.2020 11:00
Статус
дисертація захищена