Моніторинг гідрографічних об’єктів засобами дистанційного зондування землі та геоінформаційних технологій

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Бурштинська Христина Василівна
Спеціальність
05.24.01 — геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту
27.06.2019 15:45
Статус
дисертація захищена