Інформаційна технологія розроблення та ідентифікації латентних зображень

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Назаркевич Марія Андріївна
Спеціальність
05.13.06 — інформаційні технології
Дата захисту
06.12.2019 16:16
Статус
дисертація подана до захисту