Прогнозування значення температури за перехідним процесом із використанням нейронних мереж

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Микитин Ігор Петрович
Спеціальність
05.11.04 — прилади та методи вимірювання теплових величин
Дата захисту
29.11.2019 08:55
Статус
дисертація захищена