Екологічна безпека урбанізованих територій в умовах техногенної трансформації атмосферних опадів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.б.н., проф. Масікевич Юрій Григорович
Спеціальність
21.06.01 — екологічна безпека
Дата захисту
11.10.2019 16:59
Статус
дисертація захищена