Електрофільна гетероциклізація 2-алкеніл(алкініл)тіо(селено)хінолін-3-карбальдегідів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.х.н., доц. Онисько Михайло Юрійович
Спеціальність
02.00.03 — органічна хімія
Дата захисту
16.12.2019 00:00
Статус
дисертація захищена