Математичне та програмне забезпечення протидії інфор маційній пропаганді в соціальних середовищах Інтернету

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Пелещишин Андрій Миколайович
Спеціальність
01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем
Дата захисту
12.12.2019 10:47
Статус
дисертація захищена