Підготовка дитини до школи в системі дошкілької освіти Республіки Польща

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.пед.н., проф. Олійник Марія Іванівна
Спеціальність
13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки
Дата захисту
22.09.2020 10:00
Статус
дисертація захищена