Гібридні моделі і методи прогнозування рекомендацій для інтернет-магазину

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Лобур Михайло Васильович
Спеціальність
01.05.03 — математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин та систем
Дата захисту
24.10.2019 11:03
Статус
дисертація захищена