Неавтоклавний пінобетон для шарів дорожніх одягів автомобільних доріг

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., доц. Каганов Вадим Оскарович
Спеціальність
05.23.05 — будівельні матеріали та вироби
Дата захисту
03.09.2020 13:00
Статус
дисертація захищена