Організація адаптивних вимірювально-обчислювальних процесів в автономних розподілених системах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.т.н., доц. Голембо Вадим Адольфович
Спеціальність
05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти
Дата захисту
27.06.2019 09:05
Статус
дисертація захищена