Функціонально-інтегровані сенсори термічного аналізу на структурах твердотільної електроніки

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Готра Зенон Юрійович
Спеціальність
05.27.01 — твердотільна електроніка
Дата захисту
28.11.2019 16:03
Статус
дисертація захищена