Покращення ефективності механічних приводів застосуванням кулькових обгінно-запобіжних муфт

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Малащенко Володимир Олександрович
Спеціальність
05.02.02 — машинознавство
Дата захисту
05.06.2019 00:00
Статус
дисертація захищена