Електро- і магнітотранспортні властивості базових сенсорних ниткоподібних кристалів Si, Ge, InSb, GaSb в околі переходу метал-діелектрик

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Дружинін Анатолій Олександрович
Спеціальність
01.04.07 — фізика твердого тіла
Дата захисту
05.12.2019 16:02
Статус
дисертація захищена