Розвиток архітектурної типології ландшафтних театрів в Україні

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата архітектури
Науковий керівник / консультанти
д.арх., проф. Проскуряков Віктор Іванович
Спеціальність
18.00.02 — архітектура будівель і споруд
Дата захисту
12.11.2019 13:29
Статус
дисертація захищена