Розвиток теоретичних основ формування теплофізичних властивостей теплоізоляційних матеріалів шляхом управління процесами тепломасообміну в пористих структурах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Павленко Анатолій Михайлович
Спеціальність
05.14.06 — технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
Дата захисту
14.06.2019 10:22
Статус
дисертація захищена