Педагогічна складова у системі підготовки викладачів в університетах США

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.пед.н., доц. Герцюк Дмитро Дмитрович
Спеціальність
13.00.01 — загальна педагогіка та історія педагогіки
Дата захисту
02.07.2019 10:13
Статус
дисертація захищена