Інструментарій та моделі оцінювання потенціалу економічного розвитку підприємств

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Кузьмін Олег Євгенович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
24.01.2020 12:16
Статус
дисертація захищена