Синтез та властивості поверхнево-активних блочно-гребенеподібних кополімерів на основі пег- та фторовмісних метакрилатів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.х.н. Заіченко Олександр Сергійович
Спеціальність
02.00.06 — хімія високомолекулярних сполук
Дата захисту
16.12.2019 15:00
Статус
дисертація захищена