Високоміцні бетони транспортного призначення з підвищеною довговічністю

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Соболь Христина Степанівна
Спеціальність
05.23.05 — будівельні матеріали та вироби
Дата захисту
23.12.2019 14:00
Статус
дисертація захищена