Екологічно безпечний збір, транспортування та знешкодження твердих побутових відходів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович
Спеціальність
21.06.01 — екологічна безпека
Дата захисту
31.05.2019 17:00
Статус
дисертація захищена