Філософсько-правова доктрина громадянства

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
Науковий керівник / консультанти
д.ю.н., проф. Токарська Антоніна Семенівна
Спеціальність
12.00.12 — філософія права
Дата захисту
03.07.2019 12:39
Статус
дисертація захищена