Методи і моделі визначення електричного навантаження цивільних об’єктів з використанням графічного і макромоделювання та фрактальних властивостей

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Лежнюк Петро Дем'янович
Спеціальність
05.14.02 — електричні станції, мережі і системи
Дата захисту
11.09.2020 14:00
Статус
дисертація захищена