Оцінювання вартості інноваційних технологій на підприємствах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.е.н., проф. Козик Василь Васильович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
27.12.2019 12:19
Статус
дисертація захищена