Геоінформаційний моніторинг полігонів твердих побутових відходів

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.геогр.н., проф Сосса Ростислав Іванович
Спеціальність
05.24.01 — геодезія, фотограмметрія та картографія
Дата захисту
27.06.2019 15:44
Статус
дисертація захищена