Становлення і розвиток комунікативного дизайну в Галичині другої половини ХІХ – першої третини ХХ століть

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства
Науковий керівник / консультанти
к.арх., доц. Мигаль Станіслав Павлович
Спеціальність
17.00.07 — дизайн
Дата захисту
28.11.2019 10:24
Статус
дисертація захищена