Інтелектуалізація управління комплексною системою генерації електричної енергії

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Медиковський Микола Олександрович
Спеціальність
05.13.06 — інформаційні технології
Дата захисту
02.07.2019 16:18
Статус
дисертація захищена