Синтез, властивості та біологічна активність триазенів 9,10-антрацендіону і його похідних

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.х.н., доц. Тарас Тетяна Миколаївна
Спеціальність
02.00.03 — органічна хімія
Дата захисту
09.09.2019 08:56
Статус
дисертація захищена