Підвищення ефективності ребристо-стержневої випромінювальної структури з використанням плазмового розряду

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
к.ф.-м.н.,доц. Гоблик Віктор Васильович
Спеціальність
05.12.13 — радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
Дата захисту
10.07.2020 14:30
Статус
дисертація захищена