Масообмін у процесах розчинення у шарі дисперсного матеріалу

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Атаманюк Володимир Михайлович
Спеціальність
05.17.08 — процеси та обладнання хімічної технології
Дата захисту
16.12.2019 09:51
Статус
дисертація захищена