Модифіковані полімерні мембрани із заданими функціональними властивостями

Дисертація на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Науковий керівник / консультанти
Спеціальність
05.17.06 — технологія полімерних і композиційних матеріалів
Дата захисту
27.09.2019 07:38
Статус
дисертація захищена