Стратегічне управління допоміжними бізнес-процесами у виробничо-господарських об'єднаннях

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
30.05.2019 12:33
Статус
дисертація подана до захисту