Механізм державного управління інвестуванням в рекреаційній сфері

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., проф. Петрович Йосиф Михайлович
Спеціальність
08.00.03 — економіка та управління національним господарством
Дата захисту
29.05.2019 12:52
Статус
дисертація подана до захисту